• Products

Uskunalar

Uskunalar

Liquid chromatograph

Suyuq xromatograf

Densimeter

Densimetr

Hardometer

Hardometr

Oltrasonic cleaner

Oltrasonik tozalovchi

Aging oven

Qarigan pech

Mooney-Viscometer

Mooney-viskometr

Quadratic element measurement instrument

Kvadrat elementlarni o'lchash asbobi

Rheometer

Oltingugurt tarkibi tahlilchisi

Tension tester

Kuchlanish sinovchisi

Resistance meter

Qarshilik o'lchagich

Temperature-and-humidity-Chamber

Harorat va namlik kamerasi

Automatic detection and screening machine

Avtomatik aniqlash va skrining mashinasi